Sommaren för lärare och elever

Arbetssituationen för lärare är annorlunda än vad många föreställer sig. Det är en myt att lärare har ett långt sommarlov. Lärare arbetar i skolan även när eleven inte är i skolan och ofta är arbetsveckan längre än de normala 40 timmarna.Lärare arbetar runt 45 timmar i veckan och när sommarlovet kommer kan de ta ut kompensationsledighet för de timmar som de arbetat in under höst- och vårterminen. Precis som de flesta andra arbetar lärare således 40 timmar i veckan om du sprider ut timmarna över året, men en del lärare arbetar många fler timmar under terminen och speciellt på gymnasienivå kan det ta tid att planera lektioner.

Planering viktigt

Planera i god tid är viktigt oavsett om du är elev, lärare eller förälder. Som lärare är det viktigt att skaffa sig bra lärarkalendrar. En kalender hjälper dig att planera både terminerna och loven. Det är även viktigt att föräldrar planerar sommarlovet.En bra kalender hjälper dig att planera aktiviteter så att barnen kan njuta av sommarlovet samtidigt som du kan vara ledig och få en chans att vila. Sommarlovet är tio veckor långt och att tillbringa en del av tiden på förskola eller fritids kan vara något som barn uppskattar. Ofta är det färre barn och pedagogerna planerar ovanliga och kul aktiviteter under sommarloven.

Elever, sommarlov och utveckling

Hur påverkar ett två månaders långt avbrott från undervisningen elevernas utveckling? Många lärare har noterat att speciellt elever från resurssvaga hem backar i sin utveckling under sommarmånaderna. En stor del av höstterminen tillbringas med att hämta igen det som har förlorats under sommaren snarare än att lära sig nya saker.På ett sommarlov kan gapet mellan en elev som läser och en elev som inte läser öka med undervisningstid som motsvarar terminer i skolan. Det svenska sommarlovet är jämförelsevis långt men genom att planera kommande termin kan du skapa förutsättningar för ett lugnt och bra läsår. Detaljerad planering hjälper både dig och dina elever.