Sommaren är en tid då vi ofta tar ner några träd på tomten

Under de senaste åren har fler än vanligt vistats i hemmet under sommaren och semestern. Därmed är det också fler som har märkt att de har träd på tomten som de behöver ta ner. Är det ett stort träd som kanske dessutom börjar bli dåligt finns det risk för att grenar eller i värsta fall hela trädet blåser ner. Nedblåsta grenar och träd kan i sin tur förstöra andra saker som finns i trädgården.

Ta hjälp

Att ta ner ett stort träd kan vara farligt om du inte vet vad du gör. För att minimera risken att skador uppstår på personer eller egendom kan du anlita proffs för att göra jobbet. Anlita någon som har kunskapen och utrustningen för att göra jobbet på ett säkert sätt. Läs mer här om du vill veta hur just du kan få hjälp.

Efter att trädet är borta

Många företag som jobbar med trädfällning och beskärning hjälper dig med allt du behöver. De tar ner trädet och forslar bort det när arbetet är avslutat. Om du behöver hjälp med att ta bort stubben efter trädet kan du få hjälp även med det.